แก้โดย ให้คลิกขวาที่ตัวเข้าเกม แล้วเลือก  Run as Admin